Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

Príomhscileanna

Cuidíonn príomhscileanna le foghlaimeoirí an t-eolas, na scileanna agus na dearcthaí a fhorbairt chun aghaidh a thabhairt ar mhórán de dhúshláin an lae inniu. Tacaíonn siad freisin le scoláirí agus iad ag foghlaim conas foghlaim agus le freagracht a ghlacadh as a gcuid foghlama féin.

Príomhscileanna na Sraithe Soisearaí

Foghlaim nís mo fionn príomhscileanna na Sraithe Soisearaí ag ncca.ie

Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.