Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

OSPS

Tá an comhairliúchán ar an Dréachtshonraíocht OSPS na Sraithe Sinsearaí oscailte anois

Léaráid de chinn ildaite ag caint

Is é is aidhm le OSPS na sraithe sinsearaí tacú le foghlaimeoirí roghanna eolacha a dhéanamh maidir le sláinte agus le folláine anois agus sa todhchaí.

Tá an creat OSPS le haghaidh na sraithe sóisearaí bunaithe ar chúig réimse foghlama

  • Meabhairshláinte
  •  Staidéar inscní
  • Úsáid substaintí
  • Oideachas caidrimh agus gnéasachta 
  • Gníomhaíocht choirp agus cothú.

Sna réimsí foghlama sin, dírítear ar nithe tábhachtacha ba cheart go mbeadh foghlaimeoirí na sraithe sinsearaí ar an eolas fúthu, go mbeadh tuiscint acu orthu agus go mbeidís in ann a dhéanamh chun cinntí stuama maidir le stíl bheatha a dhéanamh agus a choinneáil.

Tá go leor de na torthaí foghlama idirnasctha agus dá bhrí sin moltar cur chuige pleanála neamhlíneach, ionas gur féidir nascálacha ar fud na foghlama a dhéanamh.

Is féidir leat teacht ar chreat OSPS na sraithe sinsearaí thíos mar aon le huirlisí úsáide chun tacú leat i bpleanáil gach gné teagaisc agus foghlama

Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.