Skip to content

An Stáidéar Saol Scoile Páistí: Tuarascáil 7

An Stáidéar Saol Scoile Páistí: Tuarascáil 7

Foghlaim Tuilleadh

An Mhatamaitic Fheidhmeach

Tá sé d’aidhm ag Matamaitic Fheidhmeach na hArdteistiméireachta cumas an fhoghlaimeora a fhorbairt chun an mhatamaitic a úsáid chun fadhbanna ón bhfíorshaol a shamhaltú. Ach díriú ar gach gné de thimthriall an réitigh fadhbanna, meastar go rachaidh an foghlaimeoir níos faide ar aghaidh ná gnáthaimh a ríomh agus taithí a fháil ar cheisteanna cuí a chur, léirithe matamaiticiúla ar fhadhbanna a cheapadh, agus torthaí a léirmhíniú agus a dheimhniú. Tríd an Matamaitic Fheidhmeach, ba chóir go bhfoghlaimeodh an scoláire le léirthuiscint a bheith aige do chomh hábhartha agus a bhíonn an mhatamaitic don ghnáthshaol, ag cruthú rannpháirtíochta agus spéise sa phróiseas. Meastar go n-úsáidfear teicneolaíocht dhigiteach mar uirlis foghlama i roinnt gnéithe den chúrsa seo. 
Déantar Matamaitic Fheidhmeach a mheasúnú ar dhá leibhéal, Gnáthleibhéal agus Ardleibhéal, trí bhíthin dhá chomhpháirt measúnaithe: tionscadal samhaltaithe, agus scrúdpháipéar.
Léirítear an gaol idir cur i bhfeidhm scileanna agus ábhar teoiriciúil na sonraíochta sa dá chomhpháirt mheasúnaithe.
Beidh an tionscadal samhaltaithe bunaithe ar threoir a eiseoidh Coimisiún na Scrúduithe Stáit (CSS) gach bliain.

  • computer screen