Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

An Tíreolaíocht

Tá an comhairliúchán ar an Cáipéis Eolais agus Treoir don athbhreithniú ar Tíreolaíocht na hArdteistiméireachta oscailte anois

A computer coloured heatmap image of a city

Cabhróidh Tíreolaíocht na hArdteistiméireachta le scoláirí tuiscint a fháil ar an ngaol athraitheach idir an domhan fisiceach agus domhan an duine. Trí staidéar a dhéanamh ar an tíreolaíocht, sealbhóidh scoláirí na scileanna tíreolaíocha a chabhróidh leo breithiúnas eolach a dhéanamh ar cheisteanna áitiúla, náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Féadfar Tíreolaíocht na hArdteistiméireachta a dhéanamh ag an nGnáthleibhéal nó ag an Ardleibhéal. Trí chuid atá sa chúrsa – croí-aonaid, aonaid toghthacha agus aonaid roghnacha. Measúnaítear an tíreolaíocht ag an nGnáthleibhéal agus ag an Ardleibhéal. Bíonn ar scoláirí tuarascáil a scríobh ar imscrúdú tíreolaíoch agus scrúdú scríofa a dhéánamh.