Skip to content

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

Foghlaim Tuilleadh

Faoi

Cúlra

Cuireadh an CNCM ar bhonn reachtúil in 2001. Roimhe sin, eagraíocht neamhreachtúil ba ea í, ar feadh os cionn 20 bliana. 

Fís agus misean

Treoróidh agus tacóidh an CNCM le hathrú i scoileanna agus i suíomhanna oideachais eile

Is é an misean ná comhairle a chur ar an Aire Oideachais agus Scileanna maidir le curaclam agus measúnú d’oideachas na luath-óige agus do bhunscoileanna agus iar-bhunscoileanna.

Gintear an chomhairle seo trí rannpháirtíocht le scoileanna agus le suíomhanna oideachais, le coistí agus le grúpaí oibre agus tá sí mar bhonn eolais ag taighde, meastóireacht agus fadbhreathnaitheacht

Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.