Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

An Stair

Beidh an tsonraíocht nua seo don stair na sraithe sóisearaí á leanúint ag scoláirí chéad bhliana ó Mheán Fómhair 2018.  Cuimsíonn an tsonraíocht teagasc, foghlaim agus measúnú i stair don chéad, dara agus tríú bliain san iar-bhunscoil.