Skip to content

An Stáidéar Saol Scoile Páistí: Tuarascáil 7

An Stáidéar Saol Scoile Páistí: Tuarascáil 7

Foghlaim Tuilleadh

Béarla

Cuireadh tús le forbairt sonraíochta nua le haghaidh Bhéarla na hArdteistiméireachta.

An illustration of books flying in the sky

Tugann Béarla na hArdteistiméireachta eispéiris shaibhre teanga don scoláire ionas go mbeidh sé ina úsáideoir Béarla líofa agus machnamhach agus go mbeidh sé níos feasaí ar an suntas atá ag an teanga ina shaol féin. Forbraítear ann réimse scileanna litearthachta agus scileanna béil i raon réimsí, réimsí pearsanta, sóisialta agus cultúrtha. Forbraíonn an scoláire réimse leathan scileanna agus coincheap. Cuirfidh siad sin ar a chumas réimse ábhair a léirmhíniú agus sásamh a bhaint as an réimse ábhair céanna ionas go mbeidh sé ina fhoghlaimeoir neamhspleách atá in ann oibriú go neamhspleách sa saol tar éis na scoile.

Déantar measúnú ar Bhéarla na hArdteistiméireachta ar dhá leibhéal, Gnáthleibhéal agus Ardleibhéal.