Skip to content

An Stáidéar Saol Scoile Páistí: Tuarascáil 7

An Stáidéar Saol Scoile Páistí: Tuarascáil 7

Foghlaim Tuilleadh

Cláir Foghlama Leibhéal 2

Fáilte chuig Cláir Foghlama Leibhéal 2 (CFL2anna)

Clúdaítear foghlaim, teagasc agus measúnú le haghaidh scoláirí a bhfuil míchumais Ghinearálta Foghlama acu sa raon cumas idir éadrom agus íseal go measartha ard sa chéad, dara agus tríú bliain den iar-bhunscoil sna treoirlínte do na Cláir Foghlama Leibhéal 2 (CFL2anna).

Bainfidh an scoláire sin tairbhe as CFL2 mar díríonn sé go sonrach ar fhorbairt agus ar fhoghlaim i réimsí amhail: litearthacht agus uimhearthacht bhunúsach, teanga agus cumarsáid, scileanna soghluaisteachta agus fóillíochta, comhordú luaile agus forbairt shóisialta agus phearsanta.