Skip to content

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

Foghlaim Tuilleadh

Teanga Chomharthaíochta

Tugann an cúrsa seo buneolas don scoláire ar Theanga Chomharthaíochta na hÉireann agus tá sé d’aidhm leis a chuid scileanna cumarsáide ginchumais agus gabhchumais a fhorbairt. Ardaíonn an cúrsa seo feasacht ar phobal bodhar na hÉireann agus ar a chultúr freisin, chomh maith le léirthuiscint dóibh. Tá ceithre mhodúl sa chúrsa seo. Tá cead ag scoláirí bodhra tabhairt faoi gach ceann de na ceithre mhodúl sin in ionad na gcúrsaí Gaeilge agus Nuatheangacha. Is féidir le haon scoláire tabhairt faoin gcéad dá mhodúl sa chúrsa seo mar mhodúil roghnacha.