Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

Teaghmail

íomhá CNCM réamhshocraithe

Má tá ceist agat nó má tá tuilleadh eolais de dhíth ort faoi chúrsaí curaclaim agus measúnachta féádfaidh tú teagmháil linn ag:

An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta,
Áras ESRI,
Cearnóg Whitaker,
Cé Sir John Rogerson,
Baile Átha Cliath 2,
D02 K138,
Éire.

Teileafón: +353 1 661 7177
Facs:  +353 1 661 7180
Rphost: [email protected]

Agus ríomhphost in úsáid agat féach, le do thoil, le hábhar do theachtaireachta a lua faoi ‘subject’ (ábhar). Is é cleachtas na CNCM teachtaireachtaí ríomhphoist a scrios, gan fhreagairt, mura mbíonn topaic le dealramh luaite faoi ‘subject’ (ábhar).

An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta,
Ascaill James Fintan Lalor,
Port Laoise,
Co. Laoise.

Teileafón: +353 1 661 7177

 

 

Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.