Skip to content

An Stáidéar Saol Scoile Páistí: Tuarascáil 7

An Stáidéar Saol Scoile Páistí: Tuarascáil 7

Foghlaim Tuilleadh

Corpoideachas

Corpoideachas

Do pháistí idir rang na naíonán beag agus rang a sé atá an curaclam Corpoideachas ceaptha. Féachann an curaclam leis an bpáiste iomlán a fhorbairt trí chabhrú leo saol iomlán, gníomhach, sláintiúil a chaitheamh.

Cuireann an curaclam corpoideachais raon cothromaithe gníomhaíochtaí ar fáil do pháistí i bhfoirm shé shnáithe:

•Lúthchleasaíocht

•Damhsa

•Gleacaíocht

•Cluichí

•Gníomhaíochtaí lasmuigh agus gníomhaíochtaí eachtraíochta

•Oiliúint uisce.

An curaclam atá ann i láthair na huaire, tugadh isteach é mar chuid de Churaclam na Bunscoile (1999).