Skip to content

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

Foghlaim Tuilleadh

An Pholaitíocht agus an tSochaí

NÓTA: Beidh an scoláire a thógann An Pholaitíocht agus an tSochaí mar ábhar ón gcúigiú bliain ar aghaidh sa bhliain acadúil 2019/20 ag déanamh staidéir ar an tsonraíocht uasdátaithe.  Beidh an scoláire a dhéanann scrúdú na hArdteistiméireachta i mí an Mheithimh 2020 ag leanúint le staidéar a dhéanamh ar an tsonraíocht atá ar fáil i nglas thíos. 

Is é an aidhm atá leis an bPolaitíocht agus an tSochaí ná forbairt a dhéanamh ar chumas an scoláire a bheith páirteach i saoránacht ghníomhach mhachnamhach de réir na léargas atá aige ar na heolaíochtaí sóisialta agus polaitiúla agus na scileanna ata aige iontu.