Skip to content

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

Foghlaim Tuilleadh

Riarachán Oifige agus Cúram Custaiméirí

Dearadh an cúrsa Riarachán Oifige agus Cúram Custaiméirí chun scileanna agus cumais an scoláire a fhorbairt i raon leathan inniúlachtaí pearsanta agus gairme. Ba cheart go soláthródh an cúrsa seo an oiread deiseanna agus is féidir do ghníomhaíochtaí praiticiúla agus chuige sin moltar go socrófaí oifig chleachtaidh sa seomra ranga.