Skip to content

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

Foghlaim Tuilleadh

Nuatheangacha Iasachta

Fáilte go Nuatheangacha Iasachta na Sraithe Sóisearaí
Leagtar amach ionchais shoiléire maidir leis an scoláire sa tsonraíocht churaclaim thar thrí shnáithe chomhtháite na Nuatheangacha Iasachta don Spáinnis, don Ghearmáinis, don Fhraincis agus don Iodáilis.

Chun breathnú ar an tsonraíocht churaclaim, treoirlínte measúnaithe, samplaí d’obair an scoláire agus míreanna measúnaithe samplacha, cliceáil ar an ngrafaic thall. 

Tá gearrchúrsa sa tSínis a d’fhorbair CNCM ar fáil anseo. Tá gearrchúrsaí sa Pholainnis, sa Rúisis, sa tSeapáinis agus sa Liotuáinis, a d’fhorbair PPLI (Tionscnamh Teangacha Iar-bhunscoile), ar fáil anseo.

NUASHONRÚ: Le haghaidh Treoirlínte Tasc Measúnaithe Nuatheangacha Iasachta 2020 cliceáil anseo