Skip to content

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

Foghlaim Tuilleadh

Talmhaíocht / Gairneoireacht

Is rogha é Talmhaíocht, Gairneoireacht atá mar chuid den ghné Gairmoideachais san Ardteistiméireacht Fheidhmeach. Dearadh an cúrsa chun an t-eolas agus na scileanna bunúsacha a bhaineann le húsáid éifeachtúil agus thairbhiúil a bhaint as acmhainní nádúrtha a thabhairt don scoláire. Samhlaítear go roghnóidh an scoláire na réimsí staidéar atá ábhartha dá chuid riachtanas féin, don gheilleagar áitiúil agus do na deiseanna fostaíochta a bhaineann leis.