Skip to content

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

Foghlaim Tuilleadh

Staidéar Foirgníochta

Tá an comhairliúchán ar an gCáipéis Eolais agus Treoir don athbhreithniú ar Staidéar Foirgníochta na hArdteistiméireachta oscailte anois

View of a sustainably built building

Scoláirí sraithe sinsearaí a roghnaíonn Staidéar Foirgníochta na hArdteistiméireachta, faigheann siad buneolas agus bunscileanna i dteicneolaíocht na foirgníochta agus in ábhair agus i bpróisis foirgníochta. Forbraíonn na scoláirí a gcumas smaointe agus eolas a chur in iúl agus breathnú cruinn agus imscrúdú eolaíoch a dhéanamh trí ábhair agus próisis a thaiscéaladh.

Ar dhá leibhéal a dhéantar Staidéar Foirgníochta a mheasúnú – Gnáthleibhéal agus Ardleibhéal – le scrúdú scríofa, scrúdú praiticiúil, agus measúnú ar thionscadal scoláire.