Skip to content

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

Foghlaim Tuilleadh

Corpoideachas

NÓTA: Cuirfear an clár Corpoideachais 135 uair an chloig ar fáil i scoileanna ó Mheán Fómhair 2023 agus beidh sé ar fáil do scoláirí na Chéad Bhliana.

Baineann folláine sa tsraith shóisearach le daoine óga a bheith ag mothú muiníneach, sona, sláintiúil agus i dteagmháil le daoine agus leis an saol.   Cuireann an gearrchúrsa Corpoideachais seo leis an gclár Folláine trí eispéiris foghlama a sholáthar lena dtacaítear leis an scoláire a bheith níos ábalta agus níos spreagtha gníomhaíocht choirp rialta a bheith acu ina saol, ag cur, mar sin, lena n-eispéireas trí chéile ar an bhfolláine.