Skip to content

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

Foghlaim Tuilleadh

Innealtóireacht

Tugann timpeallacht ghníomhaíocht-bhunaithe innealtóireachta deiseanna don scoláire tuilleadh eolais, tuisceana agus taithí a fháil ar ábhair agus ar phróisis dhifriúla innealtóireachta agus ar a bhfeidhmeanna sa tsochaí.

Tugann an cúrsa seo bunús don scoláire tuilleadh staidéir a dhéanamh i réimse na hinnealtóireachta agus cuireann sé le forbairt phearsanta fhoriomlán an scoláire, a ullmhú don bhreisoideachas/oiliúint agus do shaol an duine fhásta agus don saol oibre.