Skip to content

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

Foghlaim Tuilleadh

Treoirlínte do Chláir Foghlama Leibhéal 1

Is é cuspóir na dtreoirlínte do CFL1anna cabhrú le múinteoirí chun cláir foghlama a dhearadh chun riachtanais ar leith na scoláirí le riachtanais foghlama sa raon sainaitheanta a chomhlíonadh. Forbraíodh na treoirlínte le roinnt scoileanna agus suíomhanna a bhí ag obair leis an ngrúpa scoláirí seo cheana féin. Tríd an rannpháirtíocht le scoileanna, léiríodh go leor saincheisteanna agus dúshlán a bhaineann le riachtanais an ghrúpa scoláirí seo a chomhlíonadh. Thug sé deis freisin samplaí den dea-chleachtas sa teagasc agus foghlaim sa réimse seo a shainaithint agus a fhiosrú agus dhearbhaigh sé gur gá gur gné láidir d’fhoghlaim agus gnóthachtáil an scoláire a bheidh san eiseamláiriú – atá ina ghné de shonraíochtaí sraithe sóisearaí CNCM – le cabhrú le múinteoirí agus scoileanna chun riachtanais na scoláirí sin a chomhlíonadh.