Skip to content

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

Foghlaim Tuilleadh

An Fhiontraíocht sa Bheochan (Leibhéal 2 )

Cuireann an cúrsa seo forbairt réimse scileanna sóisialta, praiticiúla agus TFC chun cinn i gcomhthéacs mionchuideachta beochan-bhunaithe a bhunú. Forbraítear scileanna agus eolas maidir le fiontraíocht, comhoibriú agus léirthuiscint bhunúsach ar bhéasaíocht ghnó bhuntúsúil fad is a nochtar leanúint próisis agus réimse trealamh TFC don scoláire. Gabhann an cúrsa spéis an scoláire mar gheall ar na deiseanna féideartha atá ann chun a shamhlaíocht a úsáid. Forbraítear eolas agus scileanna praiticiúla trí naisc le tionscadail chruthaitheacha, cumarsáid agus litearthacht.