Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

Theicneolaíocht Fheidhmeach

Faoin gCreat don tSraith Shóisearach reatha, tá teacht ag an scoláire ar shraith ábhar teicneolaíochta: Innealtóireacht, Teicneolaíocht Adhmaid, Grafaic agus Teicneolaíocht Fheidhmeach.