Skip to content

An Stáidéar Saol Scoile Páistí: Tuarascáil 7

An Stáidéar Saol Scoile Páistí: Tuarascáil 7

Foghlaim Tuilleadh

An Bhitheolaíocht

Staidéar ar an mbeatha atá sa bhitheolaíocht. Scoláirí a roghnaíonn an bhitheolaíocht, taiscéalann siad éagsúlacht na beatha agus na hidirghaolmhaireachtaí idir orgánaigh agus an timpeallacht ina maireann siad. Cuireann siad eolas ar an tslí ina n-úsáidtear orgánaigh bheo agus a dtáirgí chun cur le sláinte an duine agus le timpeallacht an duine.

Ceapadh an siollabas seo do scoláirí sa tsraith shinsearach den iar-bhunoideachas agus measúnaítear é ag an nGnáthleibhéal agus ag an Ardleibhéal. Tá an siollabas bitheolaíochta faoi athbhreithniú i láthair na huaire.