Skip to content

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

Foghlaim Tuilleadh

Oideachas Sóisialta

Is é forbairt phearsanta agus sóisialta an scoláire príomhfhócas an chúrsa seo. Tugann sé deiseanna don scoláire mionscrúdú agus fiosrú a dhéanamh ar cheisteanna agus ar thopaicí a bhaineann le féin-fheasacht, caidrimh idirphearsanta, cúram sláinte agus le ceisteanna reatha sóisialta, eacnamaíocha, polaitiúla agus cultúrtha. Tá sé d’aidhm leis freisin an scoláire a ullmhú don aistriú ón saol spleách go dtí an saol neamhspleách.