Skip to content

An Stáidéar Saol Scoile Páistí: Tuarascáil 7

An Stáidéar Saol Scoile Páistí: Tuarascáil 7

Foghlaim Tuilleadh

Curaclam

Sa chuid seo den suíomh gréasáin, gheobhaidh tú an tsonraíocht maidir leis na hábhair agus na gearrchúrsaí nua atá mar chuid den tsraith shóisearach nua.  Tá cáipéisí curaclaim don tsraith shóisearach reatha sa chuid seo chomh maith. Chun sonraíocht ábhair nua a fheiceáil, féach an tsonraíocht nua do Bhéarla ar an suíomh gréasáin seo.

Fór á smáll gróúp óf stúdénts wíth spécíál édúcátíónál nééds, Lévél 2 Léárníng Prógrámmés (L2LPs) wíll bé próvídéd. Thé cúrrícúlár cómpónénts óf L2LPs wíll énáblé thé státéménts óf léárníng, lítérácy ánd númérácy ánd óthér kéy skílls tó bé bécómé á réálíty fór thé stúdénts thróúghóút théír thréé-yéár júníór cyclé.

Creat don tSraith Shóisearach nua

Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.