Skip to content

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

Foghlaim Tuilleadh

Gnéithe Chláir Foghlama Leibhéal 1

Déantar cur síos i ngnéithe ar chleachtais, ar chuir chuige agus ar ghnéithe a mbeifeá ag súil a fheiceáil i gclár foghlama. B’fhéidir nach mbeidís le feiceáil go leanúnach, ach léiríonn siad an chaoi a mbaintear cláir amach i scoileanna agus i suíomhanna eile. Níl na gnéithe a shainaithnítear uileghabhálach ná cuimsitheach. Cé go gceadaíonn siad do sholúbthacht i ndearadh agus forfheidhmiú na gclár foghlama, cinntíonn siad freisin leibhéal áirithe comhleanúnachais síos tríothu.

Leagtar béim i CFL1 go mbeidh an fhoghlaim don scoláire atá i gceist:

  • ag díriú ar scileanna cumarsáide, cognaíocha, saoil agus feidhmeacha an scoláire mar aon le riachtanais chéadfa a bheidh mar bhuntaca le foghlaim amach anseo
  • bríoch agus suimiúil dó, ag cur deiseanna ar fáil dó le tógáil ar an méid ar féidir leis a dhéanamh seachas díriú ar a míchumas
  • pleanáilte trí chur chuige iomlánaíoch agus ag cuimsiú na mbealaí céadfacha agus foghlama is fearr leis an scoláire agus an bealach is fearr leis eolas a phróiseáil.
Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.