Skip to content

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

Foghlaim Tuilleadh

An clár foghlama i ngníomh

Le cabhrú chun cláir foghlama a phleanáil, tugtar scéimre sa roth foghlama (Fíor 5), ina gcuirtear gnéithe difriúla na dtreoirlínte i láthair agus ina ndéantar ceangal eatarthu. Leanann an roth foghlama seo an fhormáid chéanna a úsáidtear sna CFL2anna ach a chuirtear in oiriúint do riachtanais an scoláire atá páirteach sna CFL1anna. Is é an scoláire tús agus deireadh an chláir foghlama. Léirítear é mar chiorcail chomhlárnacha ar roth le bheith mar mheabhrú amhairc agus uirlis mhachnamhach do mhúinteoirí agus scoláirí ina leagtar béim ar an tábhacht a bhaineann le hamharc iomlánaíoch a chothabháil ar an bhfoghlaim. Léiríonn na ciorcail chomhlárnacha, ón taobh istigh amach, na scoláirí, gnéithe dá bhfoghlaim ar nós Plean Oideachais don Dalta Aonair, catagóirí na dtorthaí foghlama lena mbaineann, na ATFanna, réimsí curaclaim féideartha a áirítear sa chlár, an ghné mheasúnaithe agus cháilíochtaí agus, ar deireadh, roinnt de na prionsabail lena mbaineann. Déantar cur síos sa tábla a leanann an léaráid ar na gnéithe ón roth níos mine.

An roth foghlama

 Fíor 5: Cuir isteach an roth

Tá an scoláire i lár an rotha.

  1. Bonnlíne don fhoghlaim a bhunú: Is é an chéad rud is ceart cuimhneamh air agus clár foghlama á phleanáil ná céard atá foghlamtha ag an scoláire cheana féin. Déantar breith ag an tráth seo ar réamheolas, spéiseanna speisialta, Plean Oideachais don Dalta Aonair agus uaillmhianta todhchaí ag an gcéim seo.
  2. Eolas, tuiscint, scileanna agus dearcthaí: Is é an chéad rud eile le cuimhneamh air an t-eolas, na scileanna, an tuiscint agus na dearcthaí a dteastaíonn uainn go bhfaighidh an scoláire iad sa chlár foghlama.
  3. Aonaid Tosaíochta Foghlama: Chun clár foghlama a dhearadh, roghnaítear na gnéithe is oiriúnaí i ngach ATF don scoláire.
  4. Eispéiris foghlama: Tugtar réimse bealaí sna heispéiris foghlama don scoláire a ghlacann páirt i CFL1anna inar féidir leis na torthaí foghlama ábhartha a bhaint amach.
  5. Fianaise ar fhoghlaim agus ar cháilíocht: Úsáidtear raon modhanna chun fianaise a bhailiú ar fhoghlaim an scoláire. Nuair a chuireann an scoláire an clár foghlama i gcrích go rathúil, bronntar an PGSS.
  6. Prionsabail: Léiríonn na prionsabail chomh tábhachtach is atá forbairt agus oibriú na gclár foghlama.


 

Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.