Skip to content

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

Foghlaim Tuilleadh

Cláir Foghlama Leibhéal 1 agus curaclam na sraithe sinsearaí

Aithnítear go sínfear an tréimhse a theastaíonn chun a gclár a chur i gcrích níos faide ná an tsraith shóisearach do roinnt scoláirí a dhéanann CFL1anna. D’fhéadfadh an scoláire roghnú le díriú ar roinnt ATFanna agus gearrchúrsaí sa tsraith shóisearach agus an chuid eile díobh a chríochnú mar chlár na sraithe sinsearaí nó mar chuid de. D’fhéadfadh daoine eile dul chun cinn a bhaint amach sna ATFanna ar fad sa tsraith shóisearach agus leanúint ag obair i dtreo na ATFanna a chríochnú sa tsraith shinsearach

Cosúil leis an tsraith shóisearach, tá ocht bprionsabal mar bhuntaca leis an tsraith shinsearach. Arís, tugtar bealach amháin chun na prionsabail sin a bhaint amach sna CFL1anna, agus cinntítear go leanann an scoláire ag tógáil ar an bhfoghlaim agus na scileanna a forbraíodh sa tsraith shóisearach agus é ag réiteach don saol tar éis na scoile.

Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.