Skip to content

An Stáidéar Saol Scoile Páistí: Tuarascáil 7

An Stáidéar Saol Scoile Páistí: Tuarascáil 7

Foghlaim Tuilleadh

Beartas Fianán

Fianán Cineál Cuspóir Soláthróir Téann in éag
__cfduid Fianán seisiúin Á úsáid ag an líonra inneachair, Cloudflare, chun trácht gréasáin iontaofa a shainaithint. i3digital.com 29 lá
 ASP.NET_SessionId Fianán seisiúin Úsáidtear é chun seisiún úsáideora ar an suíomh gréasáin a shainaithint curriculumonline.ie Fad an tseisiúin
CMSPreferredCulture Fianán stóráilte Deimhníonn an fianán an teanga roghnaithe agus socrú tíre an chuairteora. Ligeann seo don suíomh gréasáin an t-inneachar is ábhartha don réigiún agus don teanga sin a thaispeáint curriculumonline.ie Bliain amháin
Fianán Fógra Fianán stóráilte Deimhníonn an fianán seo an bhfuil an barra fógra os cionn an cheannteidil folaithe curriculumonline.ie Mí amháin
__utm.gif Fianán seisiúin Úsáidtear é chun sonraí faoi bhrabhsálaí agus ríomhaire úsáideora a logáil  google-analytics.com Fad an tseisiúin
__utma Fianán stóráilte Úsáidtear é chun úsáideoirí agus seisiúin a idirdhealú curriculumonline.ie  2 bhliain
__utmb Fianán stóráilte Úsáidtear é chun seisiúin/cuairteanna nua a dheimhniú curriculumonline.ie  1 lá
__utmc Fianán seisiúin Úsáidtear é chun fad cuairte ar shuíomh gréasáin a ríomh curriculumonline.ie  Fad an tseisiúin
__utmt Fianán stóráilte Úsáidtear é chun luas na n-iarrataí chuig an bhfreastalaí a scóigeadh curriculumonline.ie  1 lá
__utmz Fianán stóráilte Bailíonn sé sonraí maidir leis an gcaoi ar shroich an cuairteoir an suíomh gréasáin curriculumonline.ie  6 mhí
ads/ga-audiences Fianán seisiúin Úsáidtear é chun cuairteoirí a mhealladh ar ais go dtí an suíomh gréasáin google.com Fad an tseisiúin
vuid Fianán stóráilte Úsáidtear é chun sonraí a bhailiú maidir leis an líon cuairteoirí chuig an suíomh gréasáin vimeo.com 2 bhliain
CMSCsrfCookie Fianán seisiúin Stórálann sé licín slándála a chuidíonn chun muid a chosaint ar bhrionnú iarratais cros-suímh curriculumonline.ie  Fad an tseisiúin

Céard is fianáin ann:

Is éard is fianáin ann píosaí beaga faisnéise, stóráilte i gcomhaid téacs shimplí, curtha ar do ríomhaire ag suíomh gréasáin. Is féidir leis an suíomh gréasáin roinnt fianán a léamh agus tú ar cuairt air ina dhiaidh. Féadtar go mbeidh an fhaisnéis a choimeádtar i bhfianán bainteach le do nósanna brabhsála ar an suíomh idirlín, nó ionas gur féidir leis an suíomh gréasáin “cuimhneamh” ort nuair a fhilleann tú ar an suíomh. Go ginearálta, ní choimeádann fianáin faisnéis phearsanta ónar féidir tú a aithint, murach gur sholáthraigh tú faisnéis dá leithéid don suíomh gréasáin.

An tslí a n-úsáidimid Fianáin:

Úsáidimid fianáin i réimse suíomhanna gréasáin a ndéanaimid bainistíocht orthu ar chúiseanna éagsúla a shonraítear thíos. Ar an drochuair, sa chuid is mó cásanna níl aon roghanna caighdeánacha tionscail ann chun fianáin a éagumasú gan an fheidhmiúlacht agus na gnéithe a chuireann siad leis an suíomh gréasáin a éagumasú go hiomlán. Moltar go bhfágfaidh tú ar siúl gach fianán mura bhfuil tú cinnte cé acu a theastaíonn nó nach dteastaíonn siad uait ar eagla go n-úsáidtear iad chun seirbhís a úsáideann tú a chur ar fáil. Fianáin a Éagumasú: Is féidir leat socrú fianán a chosc trí na socruithe ar do bhrabhsálaí a choigeartú (féach roghchlár Cabhair do bhrabhsálaí maidir le conas seo a dhéanamh). Bíodh a fhios agat, beidh tionchar de thoradh ar éagumasú fianán ar fheidhmiúlacht an tsuímh gréasáin seo agus suíomhanna gréasáin eile a dtugann tú cuairt orthu. Má dhíchumasaítear fianáin is féidir go ndíchumasaítear feidhmiúlacht agus gnéithe áirithe den suíomh seo. Mar sin de, moltar nach ndíchumasaíonn tú fianáin.

Na Fianáin a Shocróimid:

Cuireann roinnt dár bhfianáin seirbhísí síntiúis nuachtlitreach/ríomhphoist nó áiseanna cláraithe cuntais ar fáil agus féadfar fianáin a úsáid chun a chuimhneamh an bhfuil tú cláraithe cheana féin agus cé acu roinnt fógraí a thaispeáint nó gan a thaispeáint ar féidir nach mbeidh siad bailí ach d'úsáideoirí a bhfuil/nach bhfuil síntiús acu. Nuair a chuireann tú sonraí isteach trí fhoirm amhail na cinn a fhaightear ar leathanaigh theagmhála, leathanaigh chlárúcháin/logála isteach nó foirmeacha nótaí tráchta féadfaidh fianáin a bheith socraithe chun cuimhneamh ar do shonraí úsáideora le haghaidh comhfhreagras amach anseo.

Fianáin Tríú Páirtithe:

I roinnt cásanna speisialta úsáidimid fianáin freisin a chuireann tríú páirtithe iontaofa ar fáil. Sna codanna seo a leanas sonraítear gach fianán, lena n-áirítear aon fhianáin tríú páirtithe arbh fhéidir go gcasfar ort iad trí shuíomhanna gréasáin de chuid CNCM. Baineann roinnt suíomhanna gréasáin CNCM Google Analytics, atá ar cheann de na réitigh anailísíochta is forleithne agus is iontaofa ar an ngréasán chun cabhrú linn a thuiscint conas a úsáideann tú na suíomhanna agus bealaí ar féidir linn d’eispéireas a fheabhsú. Féadfaidh na fianáin seo rudaí a rianú, ar nós cá fhad a chaitheann tú ar an suíomh agus na leathanaigh a dtugann tú cuairt orthu ionas gur féidir linn leanúint de bheith ag táirgeadh inneachar tarraingteach. Le haghaidh tuilleadh eolais ar fhianáin Google Analytics, féach leathanach oifigiúil Google Analytics. Úsáidimid cnaipí agus/nó breiseáin mheán sóisialta ar an suíomh seo a ligeann duit nascadh le do chuid meán sóisialta ar bhealaí éagsúla. Ionas go n-oibreoidh siad sin socróidh na suíomhanna meán sóisialta seo a leanas lena n-áirítear; Facebook, Twitter agus Instagram fianáin trínár suíomh a fhéadfar a úsáid chun do phróifíl a fheabhsú ar a suíomh nó a fhéadfar a chur leis na sonraí atá ina seilbh acu ar chúiseanna éagsúla ar a dtugtar breac-chuntas ina mbeartais phríobháideachais faoi seach.

Tá ráiteas príobháideachais CNCM ar fáil ag https://www.ncca.ie/en/privacy-statement

Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.