Skip to content

An Stáidéar Saol Scoile Páistí: Tuarascáil 7

An Stáidéar Saol Scoile Páistí: Tuarascáil 7

Foghlaim Tuilleadh

Measúnú

Is é atá i gceist leis an measúnú pictiúr a fháil de dhul chun cinn páiste thar thréimhse ama i ngach cuid den churaclam. Bíonn slite éagsúla ag múinteoir chun fianaise leanúnach a bhailiú mar gheall ar an tslí  ina bhfoghlaimíonn daltaí agus faoin méid a fhoghlaimíonn siad.  Baintear úsáid as an bhfianaise sin chun an dalta a mholadh as an méid atá bainte amach, agus chun cinntí a dhéanamh faoi na chéad chéimeanna foghlama eile.

Gheofar tuilleadh eolais mar gheall ar mheasúnú sa bhunscoil in Measúnú i gCuraclam na Bunscoile: Treoirlínte do Scoileanna

Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.