Skip to content

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

Foghlaim Tuilleadh

Amharc-ealaín

Fáilte chuig Amharc-ealaín na Sraithe Sóisearaí.
Leagtar amach sa churaclam ionchais shoiléire maidir leis an scoláire, thar thrí shnáithe chomhtháite na hEalaíne, na Ceardaíochta agus an Dearaidh. Chun breathnú ar an tsonraíocht churaclaim, treoirlínte measúnaithe, samplaí d’obair an scoláire chomh maith le siollabas Ealaíne, Ceardaíochta, Dearaidh na Sraithe Sóisearaí, a chríochnóidh in 2019, cliceáil ar an ngrafaic.