Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

An Eolaíocht

Áirítear le gnéithe nua den tsonraíocht seo torthaí foghlama sa snáithe aontach, Nádúr na hEolaíochta, agus na ceithre shnáithe chomhthéacsúla: An domhan fisiceach, An domhan ceimiceach, An domhan bitheolaíoch, agus An Domhan agus spás. Dírítear as an nua ar Nádúr na heolaíochta a bhfuil d’aidhm aige rannpháirtíocht agus smaoineamh níos fearr faoin gcaoi a n‑oibríonn eolaíocht a chur chun cinn; tabhairt faoi iniúchtaí, cumarsáid a dhéanamh san eolaíocht, agus ról na heolaíochta agus na n‑eolaithe agus a n‑ionchur sa tsochaí. Tá measúnuithe nua ann freisin a thugann deis don scoláire a chuid gnóthachtálacha mar chruthaitheoir tuairiscí taighde eolaíochta a thaispeáint. Beidh múinteoirí, scoláirí agus tuismitheoirí in ann dul chun cinn a sheiceáil ach logáil isteach chun samplaí de shaothar scoláirí a fheiceáil, áit a mbeidh réimse samplaí anótáilte de shaothar a chruthaíonn scoláirí in Eolaíocht na sraithe sóisearaí, chomh maith leis na torthaí foghlama i mbun gnímh.

Tuarascáil ar chur i bhfeidhm luath Staidéar Gnó agus Eolaíocht na Sraithe Sóisearaí