Skip to content

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

Foghlaim Tuilleadh

Innealtóireacht

Faoin gCreat don tSraith Shóisearach reatha, tá fáil ag scoláirí ar réimse ábhair theicneolaíochta: Innealtóireacht, Teicneolaíocht Adhmaid, Grafaic agus Teicneolaíocht Fheidhmeach. 

Tá sé d'aidhm ag Innealtóireacht na Sraithe Sóisearaí feasacht an scoláire ar phróisis innealtóireachta a fhorbairt agus an t-eola ábhair riachtanach a fhorbairt leis na scileanna disciplín chun innealtóireacht a dhéanamh ar tháirgí