Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

Innealtóireacht

Faoin gCreat don tSraith Shóisearach reatha, tá fáil ag scoláirí ar réimse ábhair theicneolaíochta: Innealtóireacht, Teicneolaíocht Adhmaid, Grafaic agus Teicneolaíocht Fheidhmeach. 

Tá sé d'aidhm ag Innealtóireacht na Sraithe Sóisearaí feasacht an scoláire ar phróisis innealtóireachta a fhorbairt agus an t-eola ábhair riachtanach a fhorbairt leis na scileanna disciplín chun innealtóireacht a dhéanamh ar tháirgí