Skip to content

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

Foghlaim Tuilleadh

An tSraith Shinsearach

Féadfaidh an t-oideachas sraithe sinsearaí in Éirinn a bheith dhá bhliain nó trí bliana ar fad. Féadfaidh scoláirí clár Ardteistiméireachta dhá bhliain a dhéanamh nó bliain roghnach bhreise a dhéanamh ag tús na sraithe sóisearaí. An Idirbhliain a thugtar uirthi sin.

Déanann formhór na scoláirí an Ardteistiméireacht ag deireadh na sraithe sinsearaí. Is gnách le scoláirí idir 6 agus 8 n-ábhar a roghnú as liosta ábhar faofa.

Déanann scoláirí a roghnaíonn Gairmchlár na hArdteistiméireachta 6 nó 7 n-ábhar Ardteistiméireachta mar aon le dhá nascmhodúl: Ullmhúchán do Shaol na hOibre agus Oideachas Fiontraíochta.

Déanann scoláirí a roghnaíonn an Ardteistiméireacht Fheidhmeach clár réamhghairme ina bhfuil raon cúrsaí bunaithe ar thrí eilimint: Gairmullmhúchán, Gairmoideachas agus Oideachas Ginearálta.

Athbhreithniú ar Churaclam na Sraithe Sinsearaí

Tá roinnt ábhar Ardteistiméireachta faoi athbhreithniú i láthair na huaire.

 • Close-up of a student orienteering

  Clár Idirbhliana

  An chéad bhliain den tsraith shinsearach mar dhroichead idir clár an Teastais Shóisearaigh agus clár na hArdteistiméireachta.

 • Students preparing for their next class

  An Ardteistiméireacht Bhunaithe

  Clár dhá bhliain atá san Ardteistiméireacht Bhunaithe a bhfuil sé mar aidhm léi oideachas leathan cothrom a chur ar fáil d’fhoghlaimeoirí agus speisialtóireacht áirithe a thairiscint ag an am céanna ar mhaithe le roghnú gairme.

 • Students gathered to study outside on the grass

  An Ardteistiméireacht Fheidhmeach

  Is clár Ardteistiméireachta dhá bhliain í, a bhfuil d’aidhm léi an scoláire a ullmhú do shaol an duine fhásta agus do shaol na hoibre.

 • Students painting a mural in their community

  Gairmchlár na hArdteistiméireachta

  Cuimsíonn an clár dhá bhliain seo láidreachtaí acadúla na hArdteistiméireachta mar aon le fócas dinimiciúil ar an bhfoghlaim fhéintreoraithe, ar an bhfiontraíocht, ar an obair agus ar an bpobal.