Skip to content

An Stáidéar Saol Scoile Páistí: Tuarascáil 7

An Stáidéar Saol Scoile Páistí: Tuarascáil 7

Foghlaim Tuilleadh

Teanga agus Cultúr na Síne

Tá an comhairliúchán poiblí mar chuid den Athbhreithniú ar léargais luath ar na sonraíochta um Teanga agus Cultúr na Síne oscailte anois.

íomhá CNCM réamhshocraithe

Tugann an cúrsa 100 uair seo i dTeanga agus Cultúr na Síne intreoir do scoláirí i dteanga na Sínise agus i gcultúr na Síneach. Soláthraíonn sé do scoláirí bunús foghlama i Sínis Mhandairín ar féidir leo tógáil air ina gcuid staidéir amach anseo. Foghlaimíonn siad freisin faoin tSín agus tuigeann siad agus blaiseann siad dá lán gnéithe de chultúr na Síneach atá éigeantach chun cumarsáid éifeachtach a dhéanamh sa tSínis.

Tá ceithre snáitheanna ann: Mé féin, mo theaghlach agus mo chairde, Thart timpeall in áiteanna poiblí, Oideachas agus scoil, An tSínis agus saoránaigh óga dhomhanda
Tugann na torthaí foghlama fócas soiléir d’fhoghlaim scoláirí agus do phleanáil múinteoirí chomh maith.  Tacófar leo sin freisin trí léiritheoirí nó mínitheoirí teanga a leagann amach na focail nua agus na carachtair a chaithfear a fhoghlaim do gach snáithe.