Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

Theicneolaíocht Adhmaid

Faoin gCreat don tSraith Shóisearach reatha, tá fáil ag scoláirí ar réimse ábhair theicneolaíochta: Innealtóireacht, Teicneolaíocht Adhmaid, Grafaic agus Teicneolaíocht Fheidhmeach. 

Tá sé d’aidhm ag Teicneolaíocht Adhmaid na Sraithe Sóisearaí an tuiscint choincheapúil, na scileanna disciplín agus an t-eolas ábhair a fhorbairt a theastaíonn chun fadhbanna san fhíorshaol a iniúchadh agus a réiteach. Ag an am céanna cuirtear forbairt réimse scileanna láimhsithe chun cinn trí adhmad agus ábhair eile a phróiseáil.