Skip to content

An Stáidéar Saol Scoile Páistí: Tuarascáil 7

An Stáidéar Saol Scoile Páistí: Tuarascáil 7

Foghlaim Tuilleadh

Gearrchúrsaí

Tá gearrchúrsaí uile CNCM á n-uasdátú faoi láthair, beidh fáil orthu go luath.

Seo a leanas an liosta iomlán de ghearrchúrsaí:

  • Codú
  • Oideachas Saoránach, Sóisialta agus Polaitiúil (OSSP)
  • Corpoideachas
  • Litearthacht sna Meáin Dhigiteacha
  • Tionscadal Pearsanta: Aire a Thabhairt d'Ainmhithe (Leibhéal 2)
  • Oideachas Sóisialta Pearsanta agus Sláinte (OSPS)
  • Taibhiú Ealaíne: Rannpháirtíocht sna hEalaíona
  • ILC: Eolaíocht Fhóiréinseach a Fhiosrú (Leibhéal 2)
  • Teanga agus Cultúr na Síne