Skip to content

An Stáidéar Saol Scoile Páistí: Tuarascáil 7

An Stáidéar Saol Scoile Páistí: Tuarascáil 7

Foghlaim Tuilleadh

Codú

íomhá CNCM réamhshocraithe

Tá an ríomheolaíocht le brath i ngach gné den tsochaí nua-aimseartha. Cuireann córais bhogearraí ar ár gcumas cumarsáid a dhéanamh, nithe a dhearadh agus a chruthú, áireamh, foghlaim agus spraoi. Agus iad ag forbairt tuisceana ar an tslí a oibríonn na córais dhigiteacha seo, cuirfidh scoláirí lena n-eolas ríomhaireachtúil féin, rud a chuirfidh ar a gcumas cláir dá gcuid féin a dhearadh. In am trátha cuirfear eiseamláirí d’obair scoláirí, a léireoidh na cuir chuige éagsúla a roghnaíodh, ar fáil.