Skip to content

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

Foghlaim Tuilleadh

Codú

Tá an comhairliúchán poiblí mar chuid den Athbhreithniú ar léargais luath ar na sonraíochta um Chódú na sraithe sóisearaí oscailte anois.

íomhá CNCM réamhshocraithe

Tá an ríomheolaíocht le brath i ngach gné den tsochaí nua-aimseartha. Cuireann córais bhogearraí ar ár gcumas cumarsáid a dhéanamh, nithe a dhearadh agus a chruthú, áireamh, foghlaim agus spraoi. Agus iad ag forbairt tuisceana ar an tslí a oibríonn na córais dhigiteacha seo, cuirfidh scoláirí lena n-eolas ríomhaireachtúil féin, rud a chuirfidh ar a gcumas cláir dá gcuid féin a dhearadh. In am trátha cuirfear eiseamláirí d’obair scoláirí, a léireoidh na cuir chuige éagsúla a roghnaíodh, ar fáil.