Skip to content

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

Foghlaim Tuilleadh

OSPS

Tá an comhairliúchán ar an Dréachtshonraíocht OSPS na Sraithe Sinsearaí oscailte anois

Léaráid ar bhean ag taispeáint folláine phearsanta ach barróg a thabhairt ar a scáil féin

Is gearrchúrsa 100 uair an chloig é gearrchúrsa Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS) na Sraithe Sóisearaí. Dearadh é seo chun tacú le scoileanna an 100 uair an chloig d’fhoghlaim is gá san OSPS, ar riachtanas íosta é i ngach clár de chuid na sraithe sóisearaí, a sholáthar. 

Is é is aidhm leis an bhfoghlaim san OSPS ná cabhrú le scoláirí

  • féinfheasacht agus féinmheas dearfach a fhorbairt
  • an t-eolas, an tuiscint, na scileanna, na meonta agus na luachanna a fhorbairt a thacóidh leo saol sásúil sláintiúil a chaitheamh
  • an bhraistint a bheith acu go bhfuil sé ar a gcumas caidrimh mheasúla cheanúla a chruthú, a chothabháil agus a chothú leo féin agus le daoine eile
  • cur lena n-acmhainneacht chun cur go dearfach leis an tsochaí

Foilsíodh an gearrchúrsa seo den chéad uair in 2016 agus nuashonraíodh é in 2023.

Nóta: Beidh scoláirí a chuireann tús lena gcéad bhliain i Meán Fómhair 2023 ag déanamh staidéar ar shonraíocht 2023.