Skip to content

An Stáidéar Saol Scoile Páistí: Tuarascáil 7

An Stáidéar Saol Scoile Páistí: Tuarascáil 7

Foghlaim Tuilleadh

Oideachas Reiligiúnach

Cothaíonn Oideachas Reiligiúnach na hArdteistiméireachta caoinfhulaingt agus tuiscint fhrithpháirteach. Cúrsa leathan is ea é ina bhféachtar le scileanna a fhorbairt a chuirfidh ar chumas daltaí bheith rannpháirteach i gcomhphlé bhríoch leo siúd a bhaineann le traidisiúin reiligiúnacha eile nó le traidisiún ar bith.

Ceapadh an siollabas seo do scoláirí sa tsraith shinsearach den iar-bhunoideachas agus measúnaítear é ag an nGnáthleibhéal agus ag an Ardleibhéal. 

Tá creat neamhscrúdaithe ar fáil, leis, do na scoláirí sin nach mian leo an tOideachas Reiligiúnach a dhéanamh mar ábhar Ardteistiméireachta. 

Creat Neamhscrúdaithe Oideachas Reiligiúnach