Skip to content

An Stáidéar Saol Scoile Páistí: Tuarascáil 7

An Stáidéar Saol Scoile Páistí: Tuarascáil 7

Foghlaim Tuilleadh

Cúram Páistí/Cúram Pobail

Spreagann an speisialtóireacht ghairme seo forbairt phearsanta an scoláire agus bunú caidreamh maith daonna trí dheiseanna a chur ar fáil don scoláire tuilleadh eolais, tuisceana agus taithí a fháil ar dhaoine difriúla sa phobal. Ullmhúchán atá ann don saol mór, do thuismitheoireacht agus do thuilleadh staidéir nó d’obair sa réimse cúraim leanaí/pobail.