Skip to content

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

Foghlaim Tuilleadh

Amharc-ealaín

Don chúrsa Oideachas Ealaíon, caithfear dhá mhodúl a chur i gcrích idir Dhamhsa, Dhrámaíocht, Cheol nó Amharc-ealaín nó aon mheascán díobh sin. Tá dhá mhodúl sa chúrsa Amharc-ealaíne: Pearsantacht agus Féiniúlacht agus An Timpeallacht Áitiúil. Sa dá mhodúl, tugann an scoláire faoi thaighde, déanann sé tagairtí comhthéacsúla, cleachtann sé smaointe a dhéanamh agus a fhorbairt, agus cleachtann sé machnamh agus measúnú ar chleachtas.