Skip to content

An Stáidéar Saol Scoile Páistí: Tuarascáil 7

An Stáidéar Saol Scoile Páistí: Tuarascáil 7

Foghlaim Tuilleadh

ILC: Eolaíocht Fhóiréinseach a Fhiosrú

Tá an gearrchúrsa seo deartha chun scileanna próiseáil eolaíochta an scoláire a fhorbairt ag leibhéal bunúsach - breathnú, cumarsáid a dhéanamh, ainmniú, lipéadú, seicheamh, rangú agus tomhas a dhéanamh, i dteannta nósanna imeachta cuí a leanúint agus fadhbanna a réiteach.  Forbraítear na scileanna seo trí réimse gníomhaíochtaí idirghníomhacha, spraíúla rólimeartha agus trí thurgnaimh eolaíochta bunaithe ar fhiosrúchán i gcomhthéacs réiteach coir rúnda. Cuirfear ar fáil le himeacht aimsire samplaí d'obair scoláirí, a léireoidh na cuir chuige a ghlactar.