Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

Samplaí de shaothar scoláirí

Is féidir breathnú anseo ar shamplaí d’fhoghlaim scoláirí faoi chúrsaí cultúir agus teanga i ngach ceann de Nuatheangacha Iasachta na Sraithe Sóisearaí: Fraincis, Iodáilis, Spáinnis agus Gearmáinis.

Má tá TCA le sampla de shaothar scoláirí, teastaíonn cuntas múinteora chun breathnú air. Is féidir leat cuntas a shocrú anseo le d’uimhir chlárúcháin ón gComhairle Mhúinteoireachta.

Samplaí de shaothar scoláirí - Fraincis
Samplaí de shaothar scoláirí - Iodáilis
Samplaí de shaothar scoláirí - Spáinnis
Samplaí de shaothar scoláirí - Gearmáinis

Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.