Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

Samplaí de Shaothar an Scoláire

Is féidir samplaí d’fhoghlaim agus d’fhorbairt an scoláire in Amharc-ealaín na Sraithe Sóisearaí, thar na snáitheanna d’ealaín, ceardaíocht agus dearadh a fheiceáil anseo. Tá na samplaí ar fáil i méideanna comhaid difriúla, idir chinn ardtaifeach go méideanna comhaid laghdaithe agus leaganacha téacs amháin.

Iarrtar cuntas múinteora i samplaí de shaothar scoláire atá marcáilte le TCA ionas go mbeifear in ann breathnú orthu. Féadfaidh tú cuntas a bhunú anseo ag úsáid d’uimhir chlárúcháin leis an gComhairle Mhúinteoireachta.

Samplaí de Shaothar sa Chéad Bhliain

Samplaí d'obair scoláire - Measúnú Rangbhunaithe 1

Samplaí d'obair scoláire - Measúnú Rangbhunaithe 2

Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.