Skip to content

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile oscailte

Foghlaim Tuilleadh

Pleanáil, Teagasc agus Measúnú

Foilseofar go luath treoirlínte ar na Measúnúithe Rangbhunaithe don Amharc-ealaín sa tSraith Shóisearach.

Gheofar sa doiciméad seo:

  • Eolas ginearálta ar Mheasúnúithe Rangbhunaithe
  • Tacaíocht le haghaidh bhreithiúnas an mhúinteora tríd an bpróiseas in Athbhreithniú ar Fhoghlaim agus ar Mheasúnú Ábhair
  • Sonraí ar leagan amach agus ar scóip an dá Mheasúnú Rangbhunaithe a bhfuil cur síos orthu i sonraíocht an churaclaim don Amharc-ealaín
  • Treoirlínte do scoileanna, múinteoirí agus scoláirí ar Mheasúnuithe Rangbhunaithe san Amharc-ealaín a dhéanamh
     
Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.