Skip to content

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

Foghlaim Tuilleadh

Pleanáil, Teagasc agus Measúnú

Foilseofar go luath treoirlínte ar na Measúnúithe Rangbhunaithe agus ar an Tasc Measúnaithe don tSraith Shóisearach. 

Gheofar sa doiciméad seo:

  • Eolas ginearálta ar Mheasúnúithe Rangbhunaithe
  • Tacaíocht le haghaidh bhreithiúnas an mhúinteora tríd an bpróiseas in Athbhreithniú ar Fhoghlaim agus ar Mheasúnú Ábhair
  • Sonraí ar leagan amach agus ar scóip an dá Mheasúnú Rangbhunaithe a bhfuil cur síos orthu i sonraíocht an churaclaim don Eolaíocht
  • Treoirlínte do scoileanna, múinteoirí agus scoláirí ar Mheasúnuithe Rangbhunaithe san Eolaíocht a dhéanamh
  • Sonraí ar an Tasc Measúnaithe san Eolaíocht agus ar an gcaoi a gcabhraíonn an scoil lena chur i gcrích.
Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.