Skip to content

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

Foghlaim Tuilleadh

An Chéad Bhliain

 • Is cineál ábhair Ailt í an acmhainn seo.

  Patrúin in Oidhreachtúlacht

  Sampla ón gCéad Bhliain atá Thar barr ar fad. Iniúchann scoláirí le géinte agus an timpeallacht chun patrúin in oidhreachtúlacht a fhiosrú.

 • Is cineál ábhair Ailt í an acmhainn seo.

  Patrúin in Oidhreachtúlacht

  Sampla ón gCéad Bhliain atá Os cionn na n-ionchas. Iniúchann scoláirí le géinte agus an timpeallacht chun patrúin in oidhreachtúlacht a fhiosrú.

 • Is cineál ábhair Ailt í an acmhainn seo.

  Patrúin in Oidhreachtúlacht

  Sampla ón gCéad Bhliain atá Ag teacht leis na hionchais. Iniúchann scoláirí le géinte agus an timpeallacht chun patrúin in oidhreachtúlacht a fhiosrú.

 • Is cineál ábhair Ailt í an acmhainn seo.

  Freastal ar Riachtanais Fuinnimh

  Sampla ón gCéad Bhliain atá Ag teacht leis na hionchais. Tugann scoláirí faoi thaighde agus déanann siad measúnú ar fhoinsí fianaise agus ansin cuireann siad a dtorthaí in iúl do lucht féachana.

 • Is cineál ábhair Ailt í an acmhainn seo.

  Freastal ar Riachtanais Fuinnimh

  Sampla ón gCéad Bhliain atá Ag teacht leis na hionchais. Tugann scoláirí faoi thaighde agus déanann siad measúnú ar fhoinsí fianaise agus ansin cuireann siad a dtorthaí in iúl do lucht féachana.

 • Is cineál ábhair Ailt í an acmhainn seo.

  Freastal ar Riachtanais Fuinnimh

  Sampla ón gCéad Bhliain atá Ag teacht leis na hionchais. Tugann scoláirí faoi thaighde agus déanann siad measúnú ar fhoinsí fianaise agus ansin cuireann siad a dtorthaí in iúl do lucht féachana.

 • Is cineál ábhair Ailt í an acmhainn seo.

  Iniúchadh turgnamhach: Cá fhad?

  Sampla ón gCéad Bhliain atá Ag teacht leis na hionchais. Pleanálann an scoláire modheolaíocht a thurgnaimh, tugann sé faoi agus déanann sé taifead air, chun an cheist Cá fhad a thaistileoidh mé i 10 soicind? a fhreagairt.

 • Is cineál ábhair Ailt í an acmhainn seo.

  Iniúchadh turgnamhach: Cá fhad?

  Sampla ón gCéad Bhliain atá Ag teacht leis na hionchais. Pleanálann an scoláire modheolaíocht a thurgnaimh, tugann sé faoi agus déanann sé taifead air, chun an cheist Cá fhad a thaistileoidh mé i 10 soicind? a fhreagairt.

 • Is cineál ábhair Ailt í an acmhainn seo.

  Alt Irise: ‘Corpfhorbairt’

  Sampla ón gCéad Bhliain atá Ag teacht leis na hionchais. Scríobhann an scoláire alt d’iris na scoile ag meas an tionchair a bhíonn ag roghanna cothaithe agus stíl mhaireachtála ar shláinte an déagóra i gcás na ‘corpfhorbartha’.

 • Is cineál ábhair Ailt í an acmhainn seo.

  Alt Irise: ‘Corpfhorbairt’

  Sampla ón gCéad Bhliain atá Ag teacht leis na hionchais. Scríobhann an scoláire alt d’iris na scoile ag meas an tionchair a bhíonn ag roghanna cothaithe agus stíl mhaireachtála ar shláinte an déagóra i gcás na ‘corpfhorbartha’.

 • Is cineál ábhair Ailt í an acmhainn seo.

  Iniúchadh Turgnamhach: intuaslagthacht

  Sampla ón gCéad Bhliain atá Ag teacht leis na hionchais. Déanann an scoláire iniúchadh ar an gceist Cén chaoi a dtéann teocht an uisce i bhfeidhm ar intuaslagthacht gnáthshubstainte in uisce? Cuirtear an obair i láthair ar phóstaer.

 • Is cineál ábhair Ailt í an acmhainn seo.

  Alt Irise: Ábhar Ábhartha

  Sampla ón gCéad Bhliain atá Ag teacht leis na hionchais. Scríobhann an scoláire alt do rannóg eolaíochta iris na scoile ag cur na cineálacha ábhar atá ann in iúl ar bhealach soiléir, greannmhar atá bunaithe ar fhíricí.

 • Is cineál ábhair Ailt í an acmhainn seo.

  Tuarascáil Taighde: Solas UV agus Sláinte

  Sampla ón gCéad Bhliain atá Thar barr ar fad. Roghnaíonn an scoláire ceist le taighde a dhéanamh air agus cuireann sé a chuid torthaí i láthair i dtuarascáil d’iris na scoile.

 • Is cineál ábhair Ailt í an acmhainn seo.

  Tuarascáil Taighde: Solas UV agus Sláinte

  Sampla ón gCéad Bhliain atá Ag teacht leis na hionchais. Roghnaíonn an scoláire ceist le taighde a dhéanamh air agus cuireann sé a chuid torthaí i láthair i dtuarascáil d’iris na scoile.