Skip to content

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

Foghlaim Tuilleadh

Réasúnaíocht agus Aidhm

Réasúnaíocht

Tá daoine óga ag úsáid meán digiteach go gníomhach le páirt a ghlacadh sa saol sóisialta agus cultúrtha. Is gné atá ag éirí níos tábhachtaí é déanamh agus comhroinnt meán sa bhealach a ndéanann daoine óga cumarsáid agus a dtéann siad i ngleic lena chéile agus leis an saol mór. Dóibhsean, tá postáil, nascadh, comhroinnt agus cuardach i measc na mbealaí a mbíonn siad páirteach ina bpobail agus a ndéanann siad caidreamh sóisialta. Tugann an gearrchúrsa seo deiseanna leis an bhfaisnéis agus eolas atá ar líne a iniúchadh agus a fháil, ag cur ar a gcumas leanúint dá spéiseanna, iad féin a chur in iúl ar líne agus fadhbanna a bhaineann lena saol a réiteach. 

Agus iad ag déanamh staidéir ar mheáin shóisialta, foghlaimíonn scoláirí conas teicneolaíocht dhigiteach, uirlisí cumarsáide agus an t-idirlíon a úsáid le tabhairt faoi fhiosrú féindírithe. De réir mar a fhorbraíonn scoláirí a scileanna litearthachta digiteacha, feabhsaíonn siad a gcumas bheith eolach ar a bhfuil á lorg acu, cad é an fhaisnéis is cóir neamhaird a dhéanamh uirthi nó a chaitheamh de leataobh, agus conas a aithint cad is féidir bheith úsáideach nó suntasach. Foghlaimíonn siad conas idirdhealú idir na foinsí iolracha eolais atá ar fáil ar líne agus dúshlán a thabhairt do na tuairimí a fhaigheann siad ansin. Foghlaimíonn siad conas cruthú, comhoibriú agus cumarsáid a dhéanamh go héifeachtach, agus a thuiscint conas agus cén uair is fearr is féidir teicneolaíochtaí digiteacha a úsáid le tacú leis na próisis seo.

Aidhm

Tá sé mar aidhm ag an ngearrchúrsa seo cumas an scoláire a mhéadú agus a bheachtú le teicneolaíocht dhigiteach, uirlisí cumarsáide agus an t-idirlíon a úsáid go cruthaitheach, go criticiúil agus go sábháilte, mar thaca lena bhforbairt, foghlaim agus cumas páirt a ghlacadh go héifeachtach sa saol sóisialta agus pobail.

Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.