Skip to content

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

3 Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta

Foghlaim Tuilleadh

Na Gneithe Cailíochta

Tacaíonn gnéithe na tacaíochta caighdeáin le breithiúnas an scoláire agus an mhúinteora ar an Measúnuithe Rangbhunaithe agus is iad na critéir a úsáidfidh múinteoirí chun tionscadal deiridh an scoláire a mheas. 

 

Beidh ábhar níos mionsonraithe maidir le measúnú agus tuairisciú sa ghearrchúrsa seo sa tsraith shóisearach ar na meáin dhigiteacha , lena n-áirítear gnéithe cáilíochta agus sonraí na hoiriúntais praiticiúla a bhaineann le measúnú ar an Measúnú Rangbhunaithe seo, ar fáil i dtreoirlínte measúnaithe ar leith do litearthacht sna meáin dhigiteacha. Cuimseoidh na treoirlínte, mar shampla, an fad agus na leaganacha amach a mholtar le haghaidh píosaí oibre an scoláire, agus tacaíocht i dtaca le breithiúnas ‘ar an iomlán’ a úsáid i ndáil leis na gnéithe cáilíochta. 

Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.