Skip to content

An Stáidéar Saol Scoile Páistí: Tuarascáil 7

An Stáidéar Saol Scoile Páistí: Tuarascáil 7

Foghlaim Tuilleadh

Samplaí d'obair scoláire

Is féidir breathnú ar shamplaí d’fhoghlaim scoláirí sa Mhatamaitic anseo. Cuirtear na samplaí i gcatagóirí bunaithe ar an mbliainghrúpa.

Tháinig na nótaí ó mhúinteoir na scoláirí agus dhearbhaigh an grúpa um Dhearbhú Cáilíochta ina raibh múinteoirí reatha matamaitice agus ionadaithe don Chigireacht, do Choimisiún na Scrúduithe Stáit agus don tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí (JCT) iad.

Is é cuspóir na samplaí seo tacú le forbairt ghairmiúil na múinteoirí. Níor chóir iad a úsáid ar aon bhealach eile.

Má tá TCA le sampla de shaothar scoláirí, teastaíonn cuntas múinteora chun breathnú air. Is féidir leat cuntas a shocrú anseo le d’uimhir chlárúcháin ón gComhairle Mhúinteoireachta.

Cuirfear níos mó samplaí anseo le himeacht aimsire. 

MRB 1

Cuireadh leis an ngearrthaisce é go rathúil.